Cui ne adresam ?

In conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de strategic, grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

 1. Persoane din grupuri vulnerabile:
 • Persoane de etnie rroma;
 • Persoane cu dizabilitati;
 • Tineri peste 18 ani, care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;
 • Femei (in situatii de risc);
 • Refugiati si persoane care solicita azil;
 • Persoane care traiesc din venitul minim garantat;
 1. Lucratori sociali, asistenti personali, asistenti comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti maternali, ingrijitori, personal din institutii rezidentiale;
 2. Manageri ai structurilor economiei sociale (personal cu functii de conducere/coordonare);
 3. Specialisti si formatori implicati in economia sociala.

Pentru categoriile de persoane din grupurile tinta eligibile, dovada apartenentei la categoria de grup tinta respectiva se va face prin declaratie semnata pe proprie raspundere a persoanei vizate.

150 de persoane, aparținând grupurilor vulnerabile:

 • 30 persoane de etnie rromă;
 • 60 de femei în situații de risc;
 • 20 de tineri de peste 18 ani, care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului;
 • 30 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
 • 10 persoane cu dizabilități.