Descriere proiect

PREZENTARE GENERALA

 Asociatia Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila implementeaza, in parteneriat cu societatea AllConsulting Group System S.R.L, cu Primaria Ciorăști din judetul Vrancea si cu Centrul Roman de Intervenţie Sociala si Psihoterapeutica (CRISP) din Iasi, proiectul cu titlul „Măsuri active de dezvoltare zonală prin activități de producție industrială și formare/perfecționare profesională” ID  POSDRU/173/6.1/S/146928. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară n6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

CONTEXTUL PROIECTULUI:

Proiectul a luat nastere ca urmare a cercetarii si identificarii principalelor nevoi in cadrul grupului tinta (150 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile), cercetare care a evidentiat o rata sporita a saraciei in cele doua regiuni vizate prin proiect (Regiunile Sud-Est si Nord-Est), respectiv o nevoie acuta de incadrare in munca a persoanelor defavorizate.

Finantarea acordata prin proiect va conduce la sporirea sanselor de integrare pe piata muncii, prin faci

Creșterea ocupării în rândul grupurilor vulnerabile reprezintă un obiectiv major al politicii de ocupare a forței de muncă din România . Prin urmare, în contextul crizei economice și nevoii de suport pentru aceste categorii, implementarea, utilizând resursele FSE, a unor proiecte de creștere a nivelului de calificare a grupurilor vulnerabile poate contribui la sporirea șanselor de integrare a acestora pe piața muncii.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.

Durata și regiunile de implementare a proiectului:

Proiectul este implementat în regiunile Nord-Est, Sud-Est si Bucureşti-Ilfov (județele Bacău, Buzău, Constanţa, Iaşi, Suceava, Vrancea, Bucureşti) și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (Ianuarie 2015-Decembrie 2015)

Obiectivul General:

Dezvoltarea economiei sociale în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord – Est şi Sud – Est prin înfiinţarea unui număr de 11 Structuri de Economie Socială ce contribuie la consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor pentru 150 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi asigurarea asistenţei necesare creării a 75 noi locuri de muncă, din care 50 de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile.

Obiective specifice:

O.S.1 – Dezvoltarea structurilor de economie socială prin crearea unui număr de 11 structuri de producție și prestări de servicii în regiunile S-E și N-E;

O.S.2 – Consolidarea capacităților, competențelor și cunoștințelor persoanelor vulnerabile prin crearea unui număr de 75 noi locuri de muncă și instruirea acestora în meseriile specifice domeniului în care vor activa;

O.S.3 – Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă prin derularea unei campanii de promovare cu scopul conștientizării și implicării IMM-urilor și ONG-urilor în realizarea de investiții în domeniul economiei sociale și generarea de idei de afaceri fezabile.

Activitatile proiectului:

A.1. Managementul proiectului

A.2. Informare şi publicitate

A.3. Realizarea a 3 campanii regionale de promovare a economiei sociale

A.4. Organizare sesiuni de formare profesionala pentru grupurile vulnerabile

A.5. Furnizare servicii de ocupare

A.6. Înfiintarea a 11 structuri de economie socială

A.7. Selectarea personalului si formarea acestuia in cadrul celor 11 SES-uri

A.8. Program de consolidare a capacitatilor, competentelor si cunostintelor persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri de economie sociala

A.9. Derularea activității SES și promovarea produselor

Rezultatele asteptate :

  • 150 de persoane formate în domeniile competențe antreprenoriale, competențe TIC și managementul întreprinderilor sociale;
  • 150 de persoane vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională;
  • 11 Structuri de Economie Sociala (SES) înființate;
  • 75 de persoane angajate în cadrul celor 11 Structuri de Economie Sociala (SES);
  • 75 de locuri de muncă menţinute de Structurile economiei sociale;
  • 80 de persoane din grupurile vulnerabile vor fi sprijinite în dezvoltarea și implementarea unui plan de afaceri.

Solicitant:

AsociaȚia Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare DurabilĂ

Asociația Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă, organizație non-profit, a apărut din dorința membrilor săi fondatori de a atinge un scop comun constând în elaborarea, promovarea și aplicarea de strategii în domeniul dezvoltării durabile prin dezvoltarea unor concepte inovative în domenii cheie precum fizică, matematică, economie, chimie, științe naturale, inginerie, biologie, medicină, științe sociale și umaniste și în înființarea unui centru pentru cercetare teoretica și experimentală în domeniile enumerate mai sus, în vederea elaborării de studii și a dezvoltării de produse, materiale și tehnologii noi. Asociația va realiza acest obiectiv prin: promovarea de strategii pentru dezvoltarea durabilă, dezvoltarea soluțiilor tehnice de valorificare a resurselor naturale, dezvoltarea și implementarea unor programe educaționale și sociale, susținerea și instruirea tinerilor absolvenți, în domeniul cercetării-dezvoltării, prin derularea unor programe care să asigure continuitatea cercetării în domeniu și care să contribuie la valorificarea și eficientizarea resurselor materiale și umane. In concordanta cu obiectivele asumate, ACCDD a implementat sau are in curs de implementare proiecte cu impact national.